In drie stappen naar een optimaal proces
binnen het Sociaal Domein

 • Jullie werken met een klantvolgsysteem. Maar de output laat  op dit moment te wensen over.
 • Jouw team verwerkt cliëntgegevens. Maar het lukt niet om daaruit stuurinformatie te halen voor het maken van beleid
 • Er is geen structurele borging en monitoring van de voortgang.
 • Het lukt niet om de beschikbare data in te zetten als basis voor succesvol beleid om te voldoen aan de afgesproken SLA’s.
Hoe werkt het?

Herken je dat het iedere week weer een uitdaging is om snel en adequaat antwoord te geven op de vragen van uw bestuurder en gemeenteraad. Is de data die je nodig hebt wel beschikbaar, maar blijft de output mager?

Stel je dan eens voor hoe het zou zijn wanneer je op ieder gewenst moment kunt beschikken over de gevraagde stuurinformatie. Het ideaalbeeld is natuurlijk dat je de bestuurder en gemeenteraad zelfs proactief kunt informeren én daarmee inzicht kunt geven in de verwachte situatie op langere termijn.

Meezo maakt dit mogelijk

 • Vanaf de eerste dag aan de slag met duidelijke actiepunten
 • Direct inzicht in concrete verbeteracties
 • Gegarandeerde borging van de voorgang
 • PDCA-aanpak voor continue kwaliteitsverbetering

Onze projecten

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
FrankGemeente
“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
FrankGemeente
“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
FrankGemeente

Hoe werkt het?

Stap 1. Inventarisatie en Analyse

Dagdeel 1 – input

 • Bepalen van de klantreis en doorgronden proces
 • In kaart brengen kritische touchpoints en processtappen
 • Vaststellen succes- en verbeterpunten
 • Noteren betrokkenen per fase

Dagdeel 2 – output

 • Opzetten actieplan
 • Bepalen actiepunten en -eigenaar
 • Inplannen actiepunten en deadlines

Stap 2. Uitvoeringsfase

 • Uitwerken en in- en doorvoeren van actiepunten
 • Monitoring en bewaking deadlines door Meezo
 • Vaste terugkoppelmomenten tussen actiehouder en Meezo
 • PDCA-aanpak voor borging kwaliteit

Stap 3. Evaluatie en Borging

 • Uitwerken en in- en doorvoeren van actiepunten
 • Monitoring en bewaking deadlines door Meezo
 • Vaste terugkoppelmomenten tussen actiehouder en Meezo
 • PDCA-aanpak voor borging kwaliteit

Aan de slag

Onder begeleiding van onze experts maak je direct concrete stappen in het optimaliseren van de processen binnen jouw afdeling.

Met ruim 15 jaar ervaring binnen het sociaal domein, kennen wij de bestuurlijke verhoudingen van het werkveld als geen ander. Daardoor zijn we in staat in korte tijd de juiste acties uit te zetten om het controle- en verantwoordingsproces van de zorggelden voor gemeenten en zorgaanbieders efficiënt en effectief in te richten.

Neem contact op