Sociaal Domein in Zicht

Meezo biedt gemeenten maximale grip op kwaliteit en kosten

bedrijfsvoering sociaal domein

Borg doel- en rechtmatig verantwoorde zorginzet

De bedrijfsvoering van het sociale domein voor gemeentelijke organisaties is een complex specialisme. Onder andere het aanpassen aan veranderingen in wet- en regelgeving legt druk op uw personele capaciteit.

Het optimaliseren van interne processen is bij uitstek geschikt voor een interim- of projectmanager.

U bent verzekerd van up-to-date kennis over inkoop, uitvoering en verantwoording van het sociaal domein.

Meezo Sociaal Domein Inzicht Wmo Jeugdwet 1

Krijg inzicht in de kwaliteit van zorg aan uw cliënten

U bent succesvol wanneer uw cliënten tevreden zijn en de zorg krijgen waar zij recht op hebben. Door te toetsen of deze kwaliteit voldoet aan de contractafspraken houdt u grip op kwaliteit en kosten.

Maar niet alleen de technische kwaliteit is van belang.

Meezo brengt ook de tevredenheid van de cliënt meetbaar in kaart, zodat u te allen tijde ‘in control’ bent.

Onze klanten aan het woord

Als je met meerdere partijen een gezamenlijk doel hebt geformuleerd, maar de route er naartoe is nog niet helder, dan is Meezo dé partner om jouw gemeente te begeleiden.-
Letterlijk aan en in huis meten geeft een goed beeld van de tevredenheid van de cliënt. Dat kun je nu eenmaal niet aflezen aan het ontbreken van klachten.-
Lees meer